HOME > กิจกรรมทั้งหมด
 
กิจกรรม : โครงการเสริมหลักสูตร

รายละเอียดกิจกรรม : ทางคณะการแพทย์แผนจีนได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร "อบรมพื้นฐานการนวดทุยหนา" ในวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการนำความรู้ที่ได้ไปนวดให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเหมื่อยจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น คนทำงานในออฟฟิต หรือคนในครอบครัวได้ เป็นต้น

ภาพประกอบ :