Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เรื่อง : คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ฉบับใหม่ 12 ส.ค. 2558

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ฉบับใหม่ 12 ส.ค. 2558 เป็นประกาศขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการ และตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ


ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 03 ธ.ค. 58
จำนวนผู้อ่าน : 5413 ครั้ง