องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
 
เรื่อง : คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ฉบับใหม่ 12 ส.ค. 2558

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ฉบับใหม่ 12 ส.ค. 2558 เป็นประกาศขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการ และตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ


ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 03 ธ.ค. 58
จำนวนผู้อ่าน : 1231 ครั้ง