Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เรื่อง : ติดต่อรับบัตรเข้าห้องสอบ ภาคเรียนที่ 2/2557

แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปีติดต่อขอรับบัตรเข้าห้องสอบได้ที่คณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 20 มี.ค. 58
จำนวนผู้อ่าน : 1539 ครั้ง