การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK (แบบข้อเขียน)  
  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563  
  สอบวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563  
     
  ช่องทางการสมัคร  
  1. สมัครด้วยตนเอง
   ยื่นเอกสารได้ที่ คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4446-6050-52 ต่อ116 โทรสาร 0-4446-5668 หรือ 094-919-9849 (อ. YUAN WEIXIANG ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ถึงวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
  2. สมัครทางไปรษณีย์
   ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4446-6050-52 ต่อ116 โทรสาร 0-4446-5668 หรือ 094-919-9849 (อ. YUAN WEIXIANG )
 
  ดาวน์โหลดใบสมัคร [ Download ]  
  หมายเหตุ :พิจารณาวันสมัครจากวันนี้ – ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ไปรษณีย์ประทับตรา  
     
  ค่าสมัครสอบ  
 
ระดับ ค่าสมัคร (บาท)
HSK 3 900
HSK 4 1,200
HSK 5 1,600
 
     
  วิธีการชำระค่าสมัคร  
  1. ชำระด้วยตนเอง
   ชำระที่คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
   ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 374-030-142-2 ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาสามแยกปักธงชัย

*** กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสมัครมาที่ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4446-6050-52 ต่อ 116
โทรสาร 0-4446-5668
094-919-9849 (อ.YUAN WEIXIANG)
E-mail: tcm@nmc.ac.th
 
     
  หลักฐานในการสมัคร  
  ใบสมัครสอบ พร้อมติดรูปถ่าย  
  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และไฟล์รูปภาพ  
  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ใบ และไฟล์รูปภาพ  
  หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ  
     
  ห้องและเวลาสอบ  
 
ระดับ ห้องสอบ เวลาเริ่มสอบ
HSK 3 - 13.30 น.
HSK 4 - 09.00 น.
HSK 5 - 13.30 น.
 
     
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
  โทรศัพท์ 0-4446-6050, 0-4446-6051,0-4446-6052 ต่อ 116  
  อ.YUAN WEIXIANG โทร.094-919-9849  
  E-mail: tcm@nmc.ac.th